actor: actor actress: actores afternoon: prynhawn bread: bara breakfast: brecwast coffee: coffi dinner: cinio do, be: dw i; dych chi; mae e; mae hi either: chwaith enjoy: mwynhau good: da leek: pl. cennin like: hoffi, licio lunch: cinio milk: llaeth morning: bore no, not: dim; dw i ddim paint: peintio sausage: pl. selsig share: rhannu town: tre(f); y dre(f) tea: te very: iawn welcome: croeso work: gweithio